1886  Överlåter Gustav Andersson Rönnäs till Erik Gustav Eriksson 26 år gammal för 300 kr och livstidsförmåner.

 

1928 Köper Elof och Frida Mörtsell Rönnäs.

Fridas syskon Hedda Edit och Ossian ägde Rönnäs några år var innan Frida och Elof köpte Rönnäs.