1970  Köper Bertil Mörtsell Rönnäs av sin mor Frida Mörtsell, hans far avled 1967

 

1983 Börjar Peter och Carina att reparera storstugan.

 

1985 Skriver vi oss på Rönnäs.

 

1988 Köper vi Rönnäs av Bertil Mörtsell.

 

1993  Avlider Bertil Mörtsell.

Storstugan

 

 innan

 

reparationen

 

 börjar