130904 Får jag skjuta en pinntjur vid passet löspluggen i lerberg. Tidigare har alla  bommat på älgar vid detta pass. Nu heter passet svacket

Älgspår efter älg som for för troja började skälla bakom jaktkojan slutade efter långängesvägen.

130922  På fm skjuter Lars en 7 taggare på Rönnäsberget i närheten  av bråckosbäcken.

 På em skjuter Kent ko och kalv efter vallträskvägen efter gångstånd av deras hund Manli. Jeanette gick kilen.

 

131031  Skjuter jeanette på ståndskall en oxe däri abbartjännslia när hon med hela familjen var ute och jagade.

 131103 Skjuter Peter Fellbrink en ko vid mjölkpallen efter hund från östmakterna.
På em skjuter Peter F Kent A Göran och Isak Johansson på en ko som våran Tarras skäller gångstånd/ståndskall. Tarras första älg.

loading...

131109 Får jag skjuta en kalv efter ett fint ståndskall av troja kon far till lars som skjuter vid stormyrdalen.

Kalven
Kon
Pinntjuren och troja
I väntan på älgdragarn vid rågångspasset
Manli och Jeanette vid kalven

TROJAS BÄSTA MERITER I HÖST

130906  .GÅNGSTÅND TYVÄRR MELLAN 2 PASSARE GÅNGSTÅND 4 TIMMAR

131025 STÅNDSKALL 4 STÖTNINGAR 100 METER GÅNGSTÅND NYTT FAST STÅND SLÄPPTE INTE STÅNDET TROTS ROP OCH VISSLING VID VATTNET NÄR DET BLEV MÖRKT PÅ FEL MARK HELA TIDEN. ÅTER I HEMMET EFTER 12 TIMMARS ÄLGKONTAKT.

Den yngre generationen jaktkompisar
Lars 7 taggare
Kon färdiglastad
Manli och kon
Oxen på väg upp på älgdragaren
Färdiglastad
Barnarbete
Barnarbete

131019 GÅNGSTÅND/ STÅNDSKALL FÖRBI EN PASSARE MEN HUNDEN VAR FÖR NÄRA 4,5 TIMMAR.
GICK ATT VISSLA IN FRÅN STÅNDET.