120906  Malins första älg en kalv skjuten vid pass 3 på Luspnäset.

Mattias fick skjuta kon vid pass 2 Luspnäset

121109 Bommar jag på en stor oxe efter ett acceptabelt gångstånd av troja. Skräpen oxen hade säkert hört mig länge  KNÄCKT KNÄCKT Min policy har alltid varit att vara 100 % säker att träffa innan man avlägger ett skott jag var för het tänkte har det gått tidigare går det nu oxå tur det blev en bom och inte en skadskjutning.

121117 Skjuter Lars Andersson en kalv vid insticket.

120909  Anders skjöt en ko på lyslinja vid abborrtjärn första passet. Det kom 6 älgar Anders han skjuta 1

121027 Lars skjuter en kviga vid pass 6 luspnäset framdriven av min troja.

121027 Några timmar senare skjuter Frank en kviga gångstånd ståndskall efter min troja vid pass 2 Luspnäset.

120915  Peter K skjuter en pinntjur vid västejäla på vårat ny hygge. Hunden Tarras kommer med älgen.

121020. Min  och trojas älg som blev skjuten i naturbiotopen sörsia lerbergsvägen.

121013   Bosse skjuter en kalv utan ko på vårat hygge på luspberget.

Det var tvillingkalvar som  någon har skjutit kon från Bosse kunde skjuta 1 kalv. Den andra ska 

vi ta innan den plågas ihjäl.

 

121028 Söndag får jag skjuta den ensamma kalven neom fäboden driven av min troja.

Älg efter rönnäsvägen runt storumandagarna.. Fotat av Agneta Granberg.